Jak zaplanować przeniesienie danych do chmury?

Przechowywanie danych  w chmurze to jedno z najlepszych rozwiązań, z których mogą korzystać firmy, które chcą usprawnić działanie firmowych systemów, infrastruktury IT oraz przechowywanym danym i dokumentom zapewnić optymalną ochronę.  Jednak przenoszenie do chmury nie jest procesem prostym, więc ważne jest, aby odbywało się to w sposób zaplanowany. Poniżej w kilku krokach przedstawię jak zaplanować takie przeniesienie.

  • Wybór chmury

Istnieją 3  rodzaje chmury:
-prywatna- własność konkretnej organizacji, z własną infrastrukturą i swobodą w zarządzaniu
-publiczna- infrastruktura w niej jest dzielona pomiędzy osobami, jest własnością usług; charakteryzuje się uproszczonymi procedurami działania i polityki dla wielu Klientów jednocześnie, najniższy koszt zasobów
– hybrydowa- połączenie chmury prywatnej i publicznej; idealna dla przedsiębiorstw, których środowiska szybko się rozwijają

  • Ocena kosztów

Rozwiązania chmurowe mogą generować koszty, które są związane z transferem danych lub przeniesieniem systemu operacyjnego z lokalizacji pierwotnej. Innym kosztem może być umowa SLA, która jest potwierdzeniem dostępności usług.

  • Wybór dostawcy usług

Dostawcy usług publicznych zazwyczaj oferują skalowane środowisko, jednak nie ma on pełnej kontroli zasobów. Jest to ważna kwestia głownie dla organizacji, które przetwarzają dużą ilość danych wrażliwych. Takie firmy powinny raczej wybierać chmury prywatne, które dają możliwość modyfikacji według własnego uznania.

  • Organizacja pracy, procedur i polityki bezpieczeństwa

W środowisku chmurowym część odpowiedzialności spoczywa na dostawcy, np. kontrola dostępu, monitoring środowiska chmurowego czy utrzymanie sprzętowej infrastruktury IT. Zanim podpiszemy umowę warto jest upewnić się, że dostawca, którego wybraliśmy jest kompetentny, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego).

  • Ustalenie harmonogramu migracji

Gdy zapoznamy się ze wszystkimi dokumentami istotne jest ustalić konkretny harmonogram migracji (określić elementy środowiska, które mają zostać przeniesione do chmury, ustalić zakres odpowiedzialności zespołu i konkretne zadania, przygotować testowe migracje zasobów). Po zakończeniu procesu należy zweryfikować poprawność funkcjonowania.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *